Naujienų
prenumerata
Naujienų ir nuolaidų prenumerata!
Susisiekite

Kelionės bagažo draudimas

  Draudimo suma 500Eur Draudimo suma 750Eur Draudimo suma 1000Eur
Dienų skaičius Draudimo įmoka, Eur Draudimo įmoka, Eur Draudimo įmoka, Eur
1-7 5,21  6,66 9,27
8 5,79 7,24 10,14
9 6,37 8,11 12,30
10 6,66 8,40 11,87
11-12 8,69 11,01 15,35
13-14 9,56 12,16 17,09
15-30 12,45 16,80 19,98
31-45 15,35 19,69 22,88

Kelionės bagažo draudimas
(šiuo draudimu draudžiama tik kartu su Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu)

1. Vykstant į užsienį laikotarpiui iki 45 dienų galima apdrausti kelionės bagažą. Apdraudžiamas bagažas arba bagažo daiktas, jeigu jis prarandamas, visiškai sunaikinamas ar sugadinamas ir/arba bagažas pavėluotai pristatomas. Bagažo vėlavimo atveju, atlyginamos dokumentais pagrįstos išlaidos, ne daugiau kaip 175 EUR, įsigyjant būtinus pirkinius, kai bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val.
Draudimo išmoka taip pat mokama už nuostolius dėl vagystės iš pastatytos saugojamoje aikštelėje ir užrakintos transporto priemonės, dėl vagystės su įsilaužimu, dėl apiplėšimo, taip pat, jei jis apgadinamas dėl gaisro, gamtinių jėgų poveikio ir kitų atvejų, išvardintų taisyklėse. Neapdraudžiami pinigai, vertybiniai popieriai, bilietai ir visų rūšių dokumentai, elektroninė duomenų apdorojimo technika. Bagažui taikoma 25 EUR besąlyginė išskaita. Išskaita netaikoma, kai žala padaroma oficialiai perduotam saugoti bagažui. 

2. Galima pasirinkti vieną iš trijų draudimo sumų: 500 EUR, 750 EUR ir 1000 EUR.

3. Viename draudimo liudijime gali būti apdrausti tik vienoda draudimo suma draudžiantys savo bagažą asmenys ar šeimos nariai. Pvz., bagažą apsidraudžia 2 asmenys, abu po 500 EUR, tuomet įrašoma draudimo suma 500 EUR, bagažo kiekis 1 arba 2, jeigu 3 asmenys, tai bagažo kiekis gali būti 1, 2 arba 3 ir t.t. Pasirinkus skirtingas bagažo draudimo sumas, pildomi atskiri draudimo liudijimai.